Hembygdsföreningen Visby Hällarna

Jag bor på Hällarna i närheten av kvarnarna!

Så blir det ofta när jag ska beskriva min egen hembygd. Högan, Lågan, Kärringen och Plågan. Fyra kvarnar, varav en inte ens finns längre.

Hällarna var en gång en villastad i utkanten av Visby, men är nu ett mycket centralt beläget område med hamn- och havsutsikt.  Dessutom har de 150 villorna har under senare år kompletterats med lägenheter så att det idag finns 700 hushåll i området som avgränsas av Ringmuren – Söderväg – Visbyleden – Havet.

Ett område som är hembygd för 700 hushåll.

Är inte det värt en hembygdsförening?

Det tror i alla fall
Mats Jansson

One Comment