Monthly Archives: januari 2011

Vad händer i Visby hamn framöver?

 Välkommen till en informationskväll kring arkeologi och utbyggnad i hamnområdetFör närvarande görs en miljökonsekvensbeskrivning inför beslut kring en kommande kryssningskaj söder om nuvarande hamn. Redan i februari påbörjas en ombyggnad i hamnen. Göran Ankarlilja och Marie Jonsson, HUMA-projektet, AquaArkeologen, berättar om de marinarkeologiska undersökningarna som skedde vid Kopparsvik under 2010. Hamnchef Mats Eriksson informerar om […]