Verksamhet 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011:

Antalet medlemmar under året har varit 83 vuxna och 12 barn.

Medlemsavgiften var 100 kronor för personer över 18 år, gratis för barn under 18 år. Inget familjemedlemsskap.

Styrelsen har bestått av: Mats Jansson ordförande, Maj Carlsson kassaförvaltare, Moni Åberg sekreterare, övriga ledamöter Bengt Lindahl och Thomas Zielinski (slutade under året).

Revisor har varit Per-Anders Sandström, revisorssuppleant Jan Alamo.

Valberedning: Greta Henriksson (sammankallande), Johan Åberg och Conny Broén.

Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten.

Den 16 februari hölls möte på Hamnkontoret där Göran Ankarlilja och Marie Jonsson, HUMA-projektet, AquaArkeologen, berättade om de marin-arkeologiska undersökningarna som skedde vid Kopparsvik under 2010.

Hamnchef Mats Eriksson informerade om den kommande utbyggnaden av en kryssningskaj samt hur planerna ser ut för ombyggnad av färjeterminal och området utanför.

Vid årsmötet 4 april beslutade Visby Hällarna Hembygdsförening att lämna en skrivelse till Region Gotland kring trafiksituationen i föreningens område.

I samband med styrelsemöte i maj gjordes en liten kvarnvandring, vi hade fått låna nyckel av parkförvaltningen och tittade på Lågan och Plågan.

Den 24 maj bjöds på guidad tur med Gun Westholm som berättade om Visborgs slott. Historikern Jan Ströberg visade lotshuset i Palissaderna och berättade om lotsens verksamhet på Gotland. Avslutning med medhavd kaffekorg i gröngräset.

Visby Hällarna medverkade under sommaren vid Hemslöjdsföreningens sommarutställning ”Krona och Krans!”. 28 maj byggde några av medlemmarna en festportal och 23 augusti fick vi en visning av utställningen.

Den 4 september genomfördes familjeaktivitet på Leva Kungslador. De som ville kunde åka turisttåg till Leva där Susanne Liljenberg berättade om Levas verksamhet. Det bjöds på bullar och fika, sedan femkampades det. Vädret var fantastiskt!

Den 8 oktober var det dags för Lyktoppis, 16 loppisar var anmälda. På slaget klockan 17 öppnade sig himlen och det regnade ordentligt i någon knapp timme, men besökarna kom ändå.

Föreningens ekonomiska ställning 2011-12-31 redovisas på årsmötet.

Mats Jansson                   Bengt Lindahl
Ordförande                       övrig ledamot

Maj Carlsson                    Moni Åberg
Kassaförvaltare                Sekreterare

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>