Monthly Archives: mars 2013

Hur skulle Visby sett ut med 1912 års stadsplan?

Anders Serboni var stadsingenjör i Visby i början på 1900-talet och en av upphovsmännen till stadsplanen från 1912. Målet för planen var att bygga en villastad med 50.000 innevånare. Lars Grönberg berättar. Lars Grönberg har arbetat i många år på Stadsarkitektkontoret och har stor kunskap om stadsplanerna genom tiderna. När:              Torsdag 4 april kl. […]