Monthly Archives: april 2014

Valborgsmässoeld på Södra Hällarna

Välkommen till valborgsmässoelden på Södra Hällarna onsdag 30 april. Lättast att ta sig till elden är via Träffpunkt Gotland på Färjeleden. Elden tänds klockan 20.00. Region Gotland och Skogsstyrelsen har bidragit med grenar, buskar med mera från röjningen på Södra Hällarna. Visby Hällarna Hembygdsförening svarar för tändstickan!. Tal till våren kommer att hållas av hembygdsföreningens […]