Ingen samlad Lyktloppis i år

Tyvärr blir inte Lyktloppisen som tidigare år.  Vi hamnade i tidsnöd och ingen har hunnit med att organisera det nödvändiga – anmälningar, karta, marknadsföring. 

Trots detta kan det ändå hända att det finns enskilda loppisar som passar på i det fina höstvädret – Ta gärna en promenad och kolla läget.

Vi hoppas att ni som tänkt medverka hittar någon annan plats att sälja era grejor. Tex så kommer Leva Kungslador att köra Loppis på Loftet även 20 oktober och 24 november.

Får det plats i garaget ett år så ska vi genomföra evenemanget 2013 – med bättre framförhållning nästa år.

Med vänlig hälsning

Mats Jansson
Visby Hällarna Hembygdsförening

Familjefika på Leva lördag 8/9 kl 14.00

Hösten är snart här. Vi hoppas på fina septemberhelger och vill gärna passa på att bjuda in alla barn och vuxna till en utflykt i sensommarsolens sken.

Välkomna till

Familjefika lördag 8/9 kl. 14.00

  • Lilla Tåget avgår från Södertorgs järn 13.30. Framme vid Leva ca 14.00
  • Visby Hällarna och Leva Kungslador serverar kaffe/saft och bulle. Gratis för barn, 20:- för oss andra.
  • Igelkotten Totte kommer och hälsar på och leker med alla barn.
  • Information om Lyktloppisen 6 oktober och hur du kan medverka.

Anmälan – ej bindande – med lapp i brevlådan på Visborgsgatan 42 eller info@visbyhallarna.se.

För alla barn går Lilla Oreanga Tåget från Södertorgs Järn. Start på parkeringen klockan 13.30. Tåget stannar och plockar upp passagerare längs Visborgsgatan. Barn åker gratis och vill någon vuxen åka med så kostar det 30 kronor. Observera att tåget bara kör enkel resa. Behöver någon ha hjälp med returresa så fixar vi det på plats ute på Leva.

VÄLKOMNA

Styrelsen Visby Hällarna Hembygdsförening

 

Årsmöte i Visby Hällarna Hembygdsförening 2012

Välkommen till årsmöte

Välkommen till årsmöte i Visby Hällarna Hembygdsförening

Årsmötesförhandlingar

Kaffe och kaka

 

Kåseri med och om Thomas Sundström

 –

Från Visbygrabb till teaterchef

 

Datum och tid: Tisdag 5 april kl. 19.00

Plats: Kvarterslokalen Södercentrum, Sören Norrbysgatan, Visby

Förslag till verksamhetsplan 2012

maj                Vandring i järnvägens fotspår.

juni                Tema verkstadsindustri på Hällarna

augusti          Besök på Visby Fängelse/Vandrarhem

9 sept            Sensommaraktivitet för hela familjen på Leva

6 okt              Lyktloppis

nov                Berättarkväll

Verksamhet 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011:

Antalet medlemmar under året har varit 83 vuxna och 12 barn.

Medlemsavgiften var 100 kronor för personer över 18 år, gratis för barn under 18 år. Inget familjemedlemsskap.

Styrelsen har bestått av: Mats Jansson ordförande, Maj Carlsson kassaförvaltare, Moni Åberg sekreterare, övriga ledamöter Bengt Lindahl och Thomas Zielinski (slutade under året).

Revisor har varit Per-Anders Sandström, revisorssuppleant Jan Alamo.

Valberedning: Greta Henriksson (sammankallande), Johan Åberg och Conny Broén.

Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten.

Den 16 februari hölls möte på Hamnkontoret där Göran Ankarlilja och Marie Jonsson, HUMA-projektet, AquaArkeologen, berättade om de marin-arkeologiska undersökningarna som skedde vid Kopparsvik under 2010.

Hamnchef Mats Eriksson informerade om den kommande utbyggnaden av en kryssningskaj samt hur planerna ser ut för ombyggnad av färjeterminal och området utanför.

Vid årsmötet 4 april beslutade Visby Hällarna Hembygdsförening att lämna en skrivelse till Region Gotland kring trafiksituationen i föreningens område.

I samband med styrelsemöte i maj gjordes en liten kvarnvandring, vi hade fått låna nyckel av parkförvaltningen och tittade på Lågan och Plågan.

Den 24 maj bjöds på guidad tur med Gun Westholm som berättade om Visborgs slott. Historikern Jan Ströberg visade lotshuset i Palissaderna och berättade om lotsens verksamhet på Gotland. Avslutning med medhavd kaffekorg i gröngräset.

Visby Hällarna medverkade under sommaren vid Hemslöjdsföreningens sommarutställning ”Krona och Krans!”. 28 maj byggde några av medlemmarna en festportal och 23 augusti fick vi en visning av utställningen.

Den 4 september genomfördes familjeaktivitet på Leva Kungslador. De som ville kunde åka turisttåg till Leva där Susanne Liljenberg berättade om Levas verksamhet. Det bjöds på bullar och fika, sedan femkampades det. Vädret var fantastiskt!

Den 8 oktober var det dags för Lyktoppis, 16 loppisar var anmälda. På slaget klockan 17 öppnade sig himlen och det regnade ordentligt i någon knapp timme, men besökarna kom ändå.

Föreningens ekonomiska ställning 2011-12-31 redovisas på årsmötet.

Mats Jansson                   Bengt Lindahl
Ordförande                       övrig ledamot

Maj Carlsson                    Moni Åberg
Kassaförvaltare                Sekreterare

Lyktloppis lördag 8 oktober 17.00-20.00

Succén är tillbaka. Visbys längsta loppis går av stapeln under lyktornas sken. Kartan fylls på efterhand men det blir loppis på minst 15 platser i området:

Visa Lyktloppis lördag 8 okt kl 17 – 20. Visby Hällarna på en större karta

Uttalande vid årsmötet

Vid årsmötet beslutade Visby Hällarna Hembygdsförening att göra en skrivelse till Region Gotland kring trafiksituationen i föreningens område. Vi upplever att det finns problem både med hastigheter och farliga miljöer för oskyddade trafikanter.

Förslaget till skrivelse finns som pdf här.

Synpunkter kan lämnas som kommentar här på bloggen eller i mail till info@visbyhallarna.se.

Välkommen med dina synpunkter senast 20 maj.Mats

Kvarnvandring

I samband med styrelsemötet gjorde vi en liten kvarnvandring. Vi fick låna nyckel till Lågan och Plågan, men kom väl inte så värst långt in i kvarnarna. I Lågan dominerar duvorna, levande, döda men mest i form av avföring.

Plågan visade inte lika mycket spår av duvor även om de finns där också. Här skulle det vara lättare att ordna visning, men det kommer ändå att krävas sanering innan det kan vara aktuellt.

Kvarnspan  kvarnhjul  kvarnsol

Årsmöte i Visby Hällarna Hembygdsförening 2011

Välkommen till årsmöte

  • Årsmötesförhandlingar
  • Kaffe och kaka
  • Information och diskussion kring trafiksituationen med representanter för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum och tid: Tisdag 5 april kl. 19.00Plats: Lindens kvarterslokal, Visborgsgatan, Visby

Vad händer i Visby hamn framöver?

 Välkommen till en informationskväll kring arkeologi och utbyggnad i hamnområdetFör närvarande görs en miljökonsekvensbeskrivning inför beslut kring en kommande kryssningskaj söder om nuvarande hamn. Redan i februari påbörjas en ombyggnad i hamnen.

  • Göran Ankarlilja och Marie Jonsson, HUMA-projektet, AquaArkeologen, berättar om de marinarkeologiska undersökningarna som skedde vid Kopparsvik under 2010.
  • Hamnchef Mats Eriksson informerar om den kommande utbyggnaden av en kryssningskaj samt hur planerna ser ut för den ombyggnad av färjeterminal och området utanför som nu påbörjas.

När: Onsdagen den 16 februari klockan 19.00Var: Hamnkontoret, Färjeleden 2 (gamla färjeterminalen).

Årsmöte i Visby Hällarna Hembygdsförening

Boka den 10 mars i din kalender – då är det nämligen dags för föreningens andra årsmöte. Årsmötet inleds med en guidad tur i Langska huset, därefter serveras kaffe och kaka.

Datum: 10 mars

Plats: Langska huset, kopparsviksgatan 7, Visby

Tid: 19.00

Anmälan: Sänd ett mail till info@visbyhallarna.se så vi vet hur många som vill ha kaffe.

Snabbfakta om Langska huset

På 1700 – talet byggde tygtryckaren Tobias Lang upp sin verksamhet i Langska huset, han har också gett namn åt byggnaden som nu är en inspirerande mötesplats för slöjd och konsthantverk och Gotlands läns Hemslöjdsförening.